Automatisera dina SMS utskick

ALEXUM SMS API är en avancerad och säker lösning för effektiv SMS-kommunikation, som låter användare snabbt skicka textmeddelanden och få tillgång till detaljerad statistik över både utsända och inkommande meddelanden.

API:et underlättar massutsändning av SMS genom Excel-filuppladdningar, vilket optimerar storskalig kommunikation för marknadsföring och kundengagemang. En robust autentiseringsmekanism säkerställer högsta säkerhetsnivå för användardata och tjänstehantering.

Kontakta Oss